komunikat close

W trakcie korzystania ze strony instalowane zostają pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez WSTS dla celów statystycznych. W przypadku, w którym Użytkownik nie wyraża zgody na instalację plików cookies, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w konfiguracji przeglądarki, którą się posługuje lub odmówić wyrażenia zgody na instalację cookies w odpowiednim oknie dialogowym.

Get Adobe Flash player

Witamy na stronach WSTS

WYŻSZA SZKOŁA TRENERÓW SPORTU W WARSZAWIE

Jako pierwsza niepubliczna, wyższa szkoła w Polsce stosujemy elastyczny program wykładów i zajęć praktycznych dopasowany do kalendarza sportowego poszczególnych dyscyplin. Pozwala to harmonijnie łączyć studia z uprawianiem sportu wyczynowego.

Wdrażamy także specjalistyczne formy nauczania trenerów, których współautorami i realizatorami są  wybitni szkoleniowcy i praktycy z poszczególnych dyscyplin sportowych. Program studiów jest nowoczesny i dostosowany do zmieniających się wymogów edukacyjnych i rynku pracy.

WSTS umożliwia skuteczne łączenie czynnego uprawiania sportu z nauką.

Dyplom WSTS daje możliwość pracy jako trener II-giej klasy a kontynuacja kształcenia na studiach magisterskich otwiera z kolei szansę zdobywania uprawnień trenerskich na poziomie klasy pierwszej i mistrzowskiej.

Dzięki realizowanemu przez Wyższą Szkołę Trenerów Sportu procesu bolońskiego, zdobywając nasz Dyplom, możesz uprawiać pracę trenera także za granicą.

Nasza uczelnia współorganizuje także krajowe i międzynarodowe konferencje, sympozja i kongresy związane ze sportem.

Organizujemy również praktyki studenckie pozwalające uzyskać specjalizacje w poszczególnych dyscyplinach, połączone z czynnym wypoczynkiem naszych studentów  na  obozach sportowych, odbywanych w atrakcyjnych miejscowościach Polski.

www.wststorwar.pl

ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa (Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”)  tel. 22 490 44 47