komunikat close

W trakcie korzystania ze strony instalowane zostają pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez WSTS dla celów statystycznych. W przypadku, w którym Użytkownik nie wyraża zgody na instalację plików cookies, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w konfiguracji przeglądarki, którą się posługuje lub odmówić wyrażenia zgody na instalację cookies w odpowiednim oknie dialogowym.

Get Adobe Flash player

Trener II klasy- piłka ręczna (2012r.)

Ogłaszamy nabór na studia podyplomowe na:

TRENERA II KLASY W PIŁCE RĘCZNEJ,

na podstawie założeń programowych Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Każdy, kto ukończy kurs z wynikiem pozytywnym otrzyma na 2 lata licencję ZPR.

Terminy zajęć: 2013r.

Miejsce zajęć:

ul. Stokłosy 3, 02-878 Warszawa

Przewidywana liczba godzin kształcenia: 400

Wymagania dla kandydatów:

1. Ukończone studia wyższe, co najmniej na poziome licencjackim;

2. Stopień instruktora sportu w piłce ręcznej, co najmniej od 2 lat.

Wymagana dokumentacja:

1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe trenera II klasy w piłce ręcznej;

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu);

3. Ksero dowodu osobistego;

4. Ksero legitymacji instruktora sportu;

5. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarze: 3,5cm x 4,5cm;

6. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorskim;

7. Dowód wpłaty.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać na adres Dziekanatu: ul. Stokłosy 3, pok. 311A, 02-878 Warszawa.

Opłaty za studia: 4 000zł (możliwość rozłożenia na raty: I rata- 1 000zł płatna w momencie zapisu na studia)

Płatności należy dokonywań na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:

Imię i nazwisko, SP trener II klasy, piłka ręczna

Wyższa Szkoła Trenerów Sportu

Nr konta: 26 1240 1109 1111 0010 3468 6215

Bank PEKAO S.A VII Oddział w Warszawie

Kontakt:

e-mail: trener@wststorwar.pl

tel.: (22) 490 44 47

(godz. 10-14)